Legenda Integratie Multi Technics SL

Legenda

Voor uitdrukkingen of definities


A

AIS: Automatic Identification System.

Automatic Identification System of afgekort AIS is een systeem gebaseerd op transponder-technologie waarmee de veiligheid van scheepvaart op zeeën en het binnenwater verhoogd wordt. Het is bedoeld om overzicht en informatie te bieden via interactie tussen de schepen onderling en met instanties aan de wal. Het is in 2003 voor de zeevaart ingevoerd. Op het binnenwater gebruikt men Inland-AIS, het is een aanvulling op het bestaande verkeersmanagement van verkeersposten. Er zijn 2 AIS-onderverdelingen: Classe A is voor de professionele scheepvaart en Classe B is voor de pleziervaart uitgebreide uitleg over AIS vind u HIER.

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

.

O

P

Q

R

S

SLA: Service Level Agreement

Een service-level agreement (SLA) (serviceniveau-overeenkomst) – dienstenniveau-overeenkomst (DNO) of product-level agreement (PLA), is een type overeenkomst waarin afspraken staan tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product. Er wordt afgesproken wat de prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen zijn van de te leveren dienst of product, om deze later te kunnen toetsen. In een SLA worden de rechten en plichten van beide partijen omschreven. Een SLA kan als afspraak bestaan tussen zowel externe (leverancier) als interne (klant) partijen binnen een organisatie. Aanvullend op de SLA kan een Dossier Afspraken en Procedures (DAP) opgesteld worden, waarin afspraken staan over de manier van samenwerking tussen aanbieder en afnemer. SLA’s worden voornamelijk toegepast in de IT-sector. Daarnaast worden SLA’s ook in andere dienstensectoren toegepast, zoals de telecommunicatie, de gezondheidszorg, facilitair management en de beveiligingssector.

T

U

V

W

X

Y

Z